• +45 71 99 18 90
  • info@ariesrevision.dk

VELKOMMEN

ARIES statsautoriseret revisionsanpartsselskab bistår danske og internationale erhvervskunder med assistance, viden og erfaring inden for en lang række økonomiske discipliner. ARIES statsautoriseret revisionsanpartsselskab´s arbejder ud fra et veldefineret koncept hvor det tilstræbes i alle sammenhænge at udvise dygtighed og loyalitet over for vores kunder og vil altid tage udgangspunkt i at opnå det for kunden bedst opnåelige resultat. Vi er overbeviste om ”at med ærlighed kommer man længst”, og vi forbeholder os altid at sige fra over for kunder, som ikke deler dette værdigrundlag.

Selskabet bag ARIES statsautoriseret revisionsanpartsselskab blev den 25/8 2004 registreret som statsautoriseret revisionsvirksomhed og beskæftiger i dag tre revisorer og en administrativ medarbejder, herunder statsautoriseret revisor Poul Johannessen som er firmaets daglige leder.

Virksomheden er med virkning fra 1. september 2020 flyttet til Spotorno Allé 6, st. i Taastrup.

ARIES er den latinske betegnelse for stjernetegnet vædderen og navnet blev valgt da selskabets nye liv er begyndt netop i ”dette” stjernetegn. Karakteristika kan ses ved ”mouseover” på tegnet.

Hvad tilbyder ARIES statsautoriseret revisionsanpartsselskab. Vi er et mindre revisionsfirma og vi gør kun det vi selv synes vi er gode til, men vores kunder efterspørger naturligvis mange forskellige artede ydelser og der hvor vi ikke inhouse har kompetencer har vi et stort netværk af specialister og fagfolk som vi inddrager og som hjælper med at løse opgaverne. Derfor kan vi trods det, at vi ikke er store, tilbyde en bred vifte af ydelser som vi kan sikre blive løst professionelt og med det rette opgaveteam.

Vi er stolte over, at vores kunder tæller en bred vifte af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og privatpersoner, samt at vores kunder kommer fra det meste af landet og kommer fra vidt forskellige brancher.

Vores ydelser har vi nærmere beskrevet herunder, men du er selvfølgelig altid velkommen til at rette uforpligtende henvendelse til kontoret hvor vi kan drøfte hvordan vi kan hjælpe netop dig.YDELSER

ARIES statsautoriseret revisionsanpartsselskab assisterer og håndtere en bred vifte af ydelser inden for vore kunders behov for økonomisk, finansiel og revisionsmæssige assistance. Det som vi enten selv eller i samarbejde med specialister tilbyder er blandt andet:

Revision

Vi tilbyder revision udført efter gældende Internationale standarder om kvalitetsstyring og revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Som godkendt revisionsvirksomhed er vi underlagt lovpligtig kvalitetskontrol.

Lovgivningen giver mulighed for forskellige valg af revisionserklæringstype som vi gerne drøfter på et uforpligtende møde.

Regnskabsmæssig assistance

Vi tilbyder assistance med regnskabsmæssige og bogføringsmæssige opgaver herunder varetagelse af en række opgaver i kundens økonomifunktion.

Desuden tilbyd0er vi assistance med opstilling og udarbejdelse af afstemninger i forbindelse med periodevis og årlig regnskabsaflæggelse.

Skatte- og momsmæssig assistance

Vi tilbyder assistance med udarbejdelse af personlige og selskabs skatteopgørelser samt assistere ved konkrete skatte- og momsmæssige problemstillinger.

Rådgivning og ledelsesmæssig sparring

Vi arbejder primært i segmentet med mindre og mellemstore virksomheder hvor ejer og leder ofte står alene om beslutningerne. Her kan vi bidrage med rådgivning og værdifuld sparring i den travle hverdag.

Omstrukturering af virksomhed

Vi tilbyder assistance i forbindelse med omstruktureringer af virksomheder og det kan fx være omdannelse til selskab, aktieombytning, fusion eller spaltning.

Etablering af virksomhed

Vi tilbyder assistance med etablering af virksomhed og drøfter gerne uforpligtende eventuel opstart hvor vi drøfter virksomhedstype, det kan fx være personlig drevet, selskab, filial og assistere gerne både danske og udenlandske personer og selskaber.

RevisorPosten